At være selvtransporterende som barn og ung, giver en masse positive sidegevinster. Vi har samlet de bedste her på siden sammen med en masse råd til, hvordan du gør dit barn selvtransporterende.

Lad dit barn bruge benene – det giver skærpet koncentration

Lad dit barn bruge benene – det giver skærpet koncentration

Hvis dit barn er fysisk aktiv mere end to timer om ugen, bliver koncentrationen bedre. Den motion, det giver selv at transportere sig til skole, afspejles stadig i koncentrationsevnen ca. 4 timer efter.

En del af et større eksperiment fra 2012 undersøgte sammenhængen mellem motion og elevers evne til at koncentrere sig. Omkring 20.000 elever i hele landet svarede på spørgsmål om, hvordan de kom til skole om morgenen – og resultatet er tydeligt.

De elever, der rapporterede, at de var fysisk aktive mindre end en time om ugen, klarede testen markant dårligere end de elever, som var fysisk aktive mere end en time om ugen. De elever, der slet ikke var fysisk aktive, scorede i snit lavere end de elever, der var fysisk aktive to-tre timer om ugen, og forskellen blev større, hvis eleverne bevægede sig mere.

Undersøgelsen viser, hvor vigtigt det er at motionere. Vi har længe vidst, at det var godt for sundheden, men nu kan vi også se, hvor godt det er for evnen til at kunne koncentrere sig og lære noget. Går du til skole, eller tager du cyklen, er du bedre til at koncentrere dig. De elever, der f.eks. blev transporteret til skole i bil, klarede testen dårligere, end de elever, der på den ene eller anden måde var fysisk aktive på deres vej til skole.

Resultaterne fra undersøgelsen viste også, at den motion, det giver selv at transportere sig til skole, afspejles i den koncentrationsevne, man har ca. 4 timer senere på dagen.

Kilde: Dansk Naturvidenskabsformidling

Luk

På tide, at din teenager selv klarer transporten?

Der er meget, vi som voksne kan gøre for at hjælpe vores teenagere godt på vej og hjælpe med sikker adfærd i trafikken. Som voksne har vi ansvar for vores børn indtil, de er 18 år – derfor skal vi blande os. Heldigvis elsker børn og unge forventninger og regler, så der er ikke rigtig nogen undskyldning som forældre.

Det er dit ansvar

Som forældre tænker vi måske, at vores teenager har helt styr på trafikken, men børn i alderen 13-16 år har endnu ikke udviklet det overblik, der gør, at de kan gennemskue konsekvenserne af deres handlinger – f.eks. hvad det kan betyde ikke at bruge cykelhjelm eller tjekke mobilen, når de cykler. Som voksne har vi derfor et ansvar for at hjælpe dem godt på vej i trafikken.

Du tænker måske også, at dit teenagebarn alligevel ikke hører efter, men det er ikke rigtigt. Undersøgelser viser, at forældrene har større indflydelse på teenagernes holdninger til trafik, end vennerne har. Faktisk siger helt op til hver anden i den aldersgruppe, at forældrene har en stor indflydelse, og kun hver fjerde mener, at det er deres venner, der påvirker deres adfærd i trafikken.

Teenagere har brug for gentagelser

Fokus er ofte på andre ting, der foregår i teenageårene, og unge har derfor i særlig høj grad brug for, at voksne gentager tingene mange gange. En teenagehjerne er i så voldsom udvikling, at de voksne skal hjælpe med at strukturere og fokusere. Vejen til at hjælpe vores teenagere i trafikken er ikke at blive irriteret over, at vi skal gentage ting mange gange. Vi skal bare huske, at det ikke er fordi, de ikke vil høre efter, men det skyldes, at det vi synes er vigtigt som voksne, ligger meget langt nede på en teenagers liste. Til gengæld er børn og unge glade for faste holdepunkter. Pointen er, at når de står i en situation i trafikken, er det vigtigt, at de har gode råd med sig og hører forældrenes stemme i baghovedet. De skal have hjælp til at styre, til at strukturere og voksne skal træde i karakter og få guidet de unge på vej til at træffe de rigtige valg i trafikken.

Kilde: Rådet for Sikker Trafik

Luk

Lær dit barn at orientere sig på cykel

Inden dit barn skal ud i trafikken, skal I træne, hvordan man holder øje med andre i trafikken. I kan træne ved at tegne kridtstreger med 40 cm. mellemrum. Mens barnet cykler mellem stregerne, holder du en boldt eller en bamse op skiftevis, som de skal se til siden eller bagud efter, og fortælle hvad de ser. Så øver I orienteringen, mens balancen holdes og barnet cykler inden for stregerne. I finder også andre orienteringslege her.

Når I har trænet i noget tid, og dit barn har lært de mest basale færdigheder, kan I træne at give tegn i trafikken. I skal prøve jer forsigtigt frem, da dit barn skal kunne styre med én hånd. Til at begynde med, kan I træne ved at cykle og holde en lige kurs, stille og roligt slippe styret for at give tegn til at svinge eller stoppe. Herefter kan I gøre øvelserne sværere ved at lave en bane med sving, slalom eller stoplinjer. Se også flere øvelser her.

Når dit barn har god balance og føler sig tryg, kan I cykle ture i trafikken – og det kræver mange ture, hvor I begynder på veje med meget lidt trafik. Til at begynde med, så vil barnet nok slingre lidt under kørslen, så det er en god idé at give god plads fra kantstenen og til dig. Så længe dit barn er under 6 år, har I lov at køre to og to uden at behøve at vige, uanset om andre ønsker at overhale. Vis hensyn og træk ind, hvis der er mange cyklister, og hold dig bag barnet, hvis der ikke er plads til at køre ved siden af hinanden. Efterhånden som I får trænet og øvet, kan dit barn køre forrest og begynde at træffe beslutningerne.

Tal sammen om det I ser

Når du skal lære dit barn at blive en god cyklist, er forklaringer vigtige som f.eks.:

 • Her skal vi stoppe op, fordi der er hajtænder.
 • Vi skal være helt sikre på, at den bil stopper for os.
 • Når vi skal uden om den parkerede bil, skal vi huske at se os tilbage, om der kommer nogen.

I kan træne ved at hjælpe barnet med at sige, hvad de vil gøre i trafikken. Spørg f.eks.:

 • Hvordan skal vi køre lige over i det her kryds?
 • Vi skal til højre i næste kryds, hvad skal vi så huske?
 • Hvornår synes du, vi kan krydse vejen?

Det er dig, der vurderer, hvor meget dit barn kan klare, og hvor hurtigt I kan gå frem.

Alene på cykel

Den dag dit barn skal cykle alene, skal du give nogle klare regler med på vejen:

 • Find den sikreste skolevej og sig til dit barn, at det altid skal cykle den vej.
 • Lav klare aftaler med dit barn om, hvor barnet må cykle. Det gælder også efter skoletid, ved besøg hos kammerater osv.
 • Når dit barn skal krydse en vej, så træk over i det nærmeste fodgængerfelt. Det kan være mere overskueligt end at cykle ude på vejen.
 • Aftal med dit barn, at barnet altid står af og trækker over vejen.

Kilde: Cyklistforbundet

Luk

Bland dig

Som forældre har du ansvar for dit barn og derfor også et ansvar for at blande dig i, hvordan dit barn færdes i trafikken. Det handler i høj grad om at få udtrykt, hvilke forventninger der er til dit barn i trafikken: ”jeg forventer, at du bruger cykelhjem” og ”jeg forventer, at du ikke bruger din mobiltelefon, når du cykler” er eksempler på, hvordan du som forælder klart og tydeligt udtrykker dig overfor din teenager. Så fremfor at sige, hvad vi ikke vil have, at de gør, så udtrykker vi, hvad vi forventer, at de gør.

Når vi udtrykker forventninger til vores børn, skal vi samtidig huske os selv. Det vil klinge hult, hvis vi som forældre ikke selv bruger cykelhjelm, eller hvis vi ser på vores mobiltelefon, når vi kører bil. Vi skal derfor tænke på os selv som rollemodel for, hvordan vores barn skal opføre sig i trafikken. Heldigvis vil børn og unge helst have regler at forholde sig til. Børn og unge elsker at vide, hvad der forventes og hvilke spilleregler, der gælder i en given situation. Derfor skal forældre heller ikke være bange for at udtrykke forventninger og udstikke regler. Det eneste vi som voksne skal tænke over er, at børn og unge ikke bryder sig om for mange ord, forklaringer og for mange spørgsmål.

Når vi skal tale om trafikken med vores teenager, så skal vi tænke over, at det bliver på de unges præmisser. Forstået på den måde, at løftede pegefingre og formaninger ikke er vejen frem, men en god snak, f.eks. med udgangspunkt i noget, de har oplevet i trafikken eller en situation I har hørt om, der kan starte en god dialog omkring det.

Kilde: Rådet for Sikker Trafik

Luk

Cykeltræning – gode råd og nyttige links

Træn igen og igen

Inden dit barn kan færdes i trafikken, skal I træne igen og igen, så dit barn selv kan styre, bremse og svinge uden at miste balancen. I skal derfor træne meget sammen og sørge for at holde det ved lige.

Balance

Det er en god idé at træne balancen et sted uden trafik. Hvis det gamle trick med at binde et kosteskaft fast på cyklen ikke virker, så prøv med en cykelleg i stedet. Hos Cyklistforbundet finder du syv cykellege, der træner motorikken. Kom til cykellegene her.

Start, stop og fart

Høj fart og mange indtryk kræver, at I får trænet start og stop. I kan f.eks. træne sådan:

 • tegn start og stoplinjer med kridt på en mindre ubefærdet villavej
 • øv igangsætning af cyklen ved at træne fra startlinjen
 • stop ved stoplinjen – gerne med varierende fart, så I øver jer i at bremse

Lad også barnet opleve, at det er lettere at holde balancen, når man er kommet lidt op i fart. I kan finde flere lege, der hjælper med at træne fart, start, stop og at styre selvom der er forstyrrelser her.

Brug cykelhjelm fra start

Du er rollemodel, og hvis dit barn skal lære at bruge cykelhjelm, er det vigtigt, at du som voksen også bruger cykelhjelm. Hjelmen kan være forskellen mellem hjernerystelse og kraniebrud, liv eller død, og kan spare dig eller dit barn for en tur på skadestuen. Når I skal købe cykelhjelm, så gør det sammen, så hjelmen passer, og dit barn synes, at den er pæn. Se mere om tilpasning af cykelhjelm her.

Kilde: Cyklistforbundet og Rådet for Sikker Trafik

Luk

Er det på tide, at dit barn selv kan cykle i skole?

Børn der går eller cykler i skole, koncentrerer sig bedre end de børn, der bliver kørt i bil.

Børn og unge, der transporterer sig selv, koncentrerer sig bedre, og får selvtillid ved at klare sig selv. Derfor er det vigtigt at komme tidligt i gang med at øve og lære at begå sig i trafikken. Det kræver mange års træning at lære at begå sig og cykle sikkert i trafikken. Vi har her samlet gode råd til, hvordan forældre kan hjælpe træning og cykelleg godt på vej.

Vi skal øve sammen

Det kan virke vildt, at ens barn skal til at færdes i trafikken, men jo før vi kommer i gang, jo bedre trafikanter bliver vores børn. At kunne cykle giver dit barn oplevelser og frihed – det er en sjov måde at bevæge sig på, og det styrker dit barns motorik, muskler og indlæringsevne.

Træn balancen på løbecykel

De fleste børn synes, at det er sjovt at køre på løbecykel, og de kan allerede fra omkring de 2 år træne balancen, og de lærer det hurtigt. Når dit barn har fundet balancen på løbecykel, og er fortrolig med at køre på den, så er det meget lettere at få balancen på en cykel.

Gode råd til træning med løbecykel

Begynd med træningen et roligt og trygt sted uden trafik, så dit barn bliver fortrolig med løbecyklen. Børn kan få meget fart på, når de kører på løbecykel, så gør det til en leg at træne dit barn i at stoppe op sikkert og hurtigt, når du siger ”Stop!”. Det er vigtigt, at du er i nærheden af barnet hele tiden, så du kan gribe ind, og dit barn lærer ikke at køre i forvejen og ud på vejen. Ude i trafikken skal løbecykler være på fortovet.

Loven siger, at barnet skal være mindst 6 år, før det må cykle alene i trafikken. Indtil da skal det følges med en person, der er 15 år eller derover. Men det betyder ikke, at barnet er klar til at cykle alene fra, det er 6 år. Alt efter trafikken og træning, kan mange børn cykle alene, når de er 10-12 år.

Mange forældre tænker, at en cykel skal kunne holde i mange år, og derfor kommer de til at købe en cykel, der er for stor. Hvis cyklen er for stor, kan det gøre dit barn utrygt, og det er svært nok i forvejen at lære at cykle. Dit barn skal kunne sidde på sadlen og nå jorden med begge fødder, så det er nemt at holde balancen og manøvrere. For større børn, kan det være nok, at de kan nå jorden med den ene fod.

Når dit barn skal have en cykel, så husk:

 • Vælg den rigtige størrelse: Ikke for stor, ikke for lille
 • Gennemgå cyklen: Har cyklen det lovpligtige udstyr?
 • Tjek bremserne: Start med en cykel, der har en fodbremse og en håndbremse
 • Undgå unødigt udstyr: Ingen gear, ingen ekstraudstyr
 • Overvej at droppe støttehjul: Træn balancen med barnet i stedet

Kilde: Cyklistforbundet

Luk